درباره ما

گروه را چند سالی است  که تجربه کرده ایم. در یک زمان واژه Team Work را به کار می بردیم. اما پس از چندی به این نتیجه رسیدیم که چندگانگی در تعریف , اعضای گروه را دچار سردرگمی می کند. بعضی از اغضای گروه ,این واژه را به عنوان (( گروهی که با هم کار می کنند)) تعریف کرند و بعضی دیگر, (( کاری که با هم انجام می دهیم)) تعریف کردند.

با نگاهی به اندیشه ها ئ عملکرد این گونه افراد و دسترسی به یک گروه منسجم که دارای یک هدف – آن هم رعایت تولید با توجه به خواستگاه های بشر دوستانه – باشد را مورد توجه قرار دادیم.پس از مدتی متوجه تعداد اعضای گروه به همراه تنوع  عنوانی شدیم. در کمتر از  پنج سال گذشته , گروه حجم سبز ارتباطات توانسته است, افرادی با تنوع تخصص در زمینه  برنامه ریزی و ندوین راهکارهای موثر در ارائه تصویر به بازار – که چه داخل سازمانی و چه برون سازمانی – را گرد هم بیاورد.

محصول اصلی ما
هر چه فکر کردیم که چگونه می شود یک محصول داشت اما برای آن بسته و یا جعبه ای در نظر نداشت به نتیجه نرسیدیم. از این رو یک جعبه چند ضلعی که هر سمت آن یک رنگ و هر وجه آن یک اندازه دارد, برای سازمانها, شرکتها و یا کارخانه هایی که می خواهند تولیداتشان برای مخاطبان هدف, معرفی و در ذهن آنها ماندگار شود ساختیم.
می توانید نوشته های روی جعبه را بخوانید.
نام محصول به EN:
Promotion And Graphic Marketing Designing
نام محصول به FA:
طراحی و تدوین تصویر و ارائه به بازار

کاربرد محصول:
این محصول می تواند در کنار تولید کننده , از نقطه آغازین شروع یک فعالیت یک سازمان – که چگ.نه یک محصول ارائه و به فروش برسد – تا زمان استمرار آن , او را هدایت و همراهی کند.

مصرف کنندگان اصلی:
تولید کنندگان و یا سازمانهای ئر حال توسعه یافته ای که هنوز به توسعه فکر می کنند.

تاریخ مصرف:
به رفتارهای مصرف کننده توجه فرمائید.

قیمت برای مصرف کننده:
در نظر داشتن موارد ذکر شده ی پائین, معیار قیمت می باشد.
تعداد سفارش + مدت زمان همکاری + گستردگی صنعت + تازگی و یا قدمت صنعت

روش اجرایی:
با تغییر لحظه به لحظه ی رفتار بازار و مشتریان نمی شود گفت که پاسخ بازار (( لف)) را داده است, میتواند پاسخی برای بازار ((ب)) هم باشد. از این رو خلق و ایجاد بستری مناسب برای ارائه هرچه بهتر یک محصول و نشان دادن هویت آن سازمان در یک بازار, نیتزمند بررسی های اولیه در زمینه شناخت رقبا , فصل جدید انتظار مخاطبان , مقدار تقاضا در کنار ظرفیت تولید , مقدار بودجه برای معرفی و ارئه دادن و … می باشد.
با توجه به دارا بودناطلاعات کافی و صحیح , نشستهای کاملا تخصص برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها برگزار می شود. پس از این مرحله , با جمع بندی نظرات کارشناسی و تائید آن از شوی هیات علمی , راهکارهای اجرایی به همرا خط مشی های اصلی  , تدوین می گردد.
مرحله بعد از تدوین راهکار طراحی و شکل دادن به خط مشی ها است. اینکه با چه ترقندی, اهداف مکتوب را به تصویر تبدیل کنیم و چه از لحاظ بصری و چه از لحاظ مفهومی در ذهن مخاطب تاثیر بگذارد, وظیفه این مرحله اجراست.
و در پایان , اجرای عملی تمامی فرآیندهای قبلی, به عهده متخصصان این مرحله می باشد. در این مرحله , رعایتدقت در تمامی موضوعات مورد توجه قرار گرفته در خط مشی ها, به همراه بودجه مورد نظر, تنظیم برنامه و راه اندازی کامل یک سفارش, از وپایف اصلی این گروه است.

هیات علمی گروه حجم سبز ارتباطات
   بی شک عملکرد اندیشه های فردی را نمی توان در تولید یک راه, بی تاثیر دانست. اما اگر به رویکرد عملی موضوع ((PROGRAMING)) بپردازیم , زوایای کاملا مختلفی در ابعاد متفاوت با موضوع ((PROGRAM)) پیوسته است که هر کدام در جایگاه خود از ارزش خاصی برخوردار است. افرادی با تجربه مدیریت بازار , مدیریت صنعت, جامعه شناسی, زبان شناسی و اقتصاد در کنار زیبایی شناسی افرادی همچون کارشناسان  تجزیه تحلیل گر, کارشناسان برنامه نویس, کارشناسان تصویر ,تاثیر گذاری تصویر, صدا , کارشناسان پشتیبانی , همگی در کنار یکدیگر به عنوان هیات علمی گروه حجم سبز ارتباطات, وپیفه راهنمایی و هدایت سفارشهای تولیدی را بر عهده دارند.
این گروه با در نظر داشتن ابعاد یک سفارش , بررسی موضوع و مطالعه اولیه را آغاز می نماید. با دریافت داده ها از گزوه پژوهش , خط سیر کلی سفارش را برنامه ریزی می نماید. فیلتر نهایی هر گونه فرآیندی در تولیدات گروه حجم سبز ارتباطات, از طریق این گروه انجام می پذیرد.